Bilder   Bildköp   Fotograf   Golfbanor   Bandesign

Ekholmsnäs Golf

Ekholmsnäs Golf ligger på Lidingö i Stockholm. Banan klättrar upp på sidan av Ekholmsnäs skidbacke. Sex av de nio golf hålen på Ekholmsnäs Golf är korthål. När du spelar golf på Ekholmsnäs Golf kommer du att passera skidbackens topp. Åttonde hålets green ligger där.

Hemsida - www.ekholmsnasgolf.se

Ekholmsnäs Golf - GK - Hål 1
Ekholmsnäs Golf - Hål 1 - Par 3
Ekholmsnäs Golf - GK - Hål 1
Ekholmsnäs Golf - Hål 1 - Par 3
Ekholmsnäs Golf - GK - Hål 3
Ekholmsnäs Golf - Hål 3 - Par 4
Ekholmsnäs Golf - GK - Hål 4
Ekholmsnäs Golf - Hål 4 - Par 4
Ekholmsnäs Golf - GK - Hål 6
Ekholmsnäs Golf - Hål 6 - Par 3
Ekholmsnäs Golf - GK - Hål 8
Ekholmsnäs Golf - Hål 8 - Par 3
Ekholmsnäs Golf - GK - Hål 9
Ekholmsnäs Golf - Hål 9 - Par 3