Bilder   Bildköp   Fotograf   Golfbanor   Bandesign

Riksten Golf

Riksten Golf ligger i Tullinge sydväst om Stockholm.

Hemsida - www.golfstar.se/anlaggningar

Riksten golf - Hål 4
Riksten Golf - Hål 4 - Par 4

Riksten Golf - Hål 5
Riksten Golf - Hål 5 - Par 5

Riksten Golf - Hål 8
Riksten Golf - Hål 8 - Par 3

Riksten Golf - Hål 9
Riksten Golf - Hål 9 - Par 4

Riksten Golf - Hål 12
Riksten Golf - Hål 12 - Par 5

riksten Golf - Hål 14
Riksten Golf - Hål 14 - Par 4

Riksten Golf - Hål 18
Riksten Golf - Hål 18 - Par 4