Bilder   Bildköp   Fotograf   Golfbanor   Bandesign

Södertälje Golf

Södertälje golf avvecklade verksamheten 2013. Snart försvinner fler fina banor om vi inte gör något för att locka nya spelare till golfen.
Södertälje Golf - Hål 1
Södertälje Golf - Hål 1 - Par 4
Södertälje Golf - Hål 2
Södertälje Golf - Hål 2 - Par 3
Södertälje Golf - Hål 9
Södertälje Golf - Hål 9 - Par 4
Södertälje Golf - Hål 11
Södertälje Golf - Hål 11 - Par 3
Södertälje Golf - Hål 15
Södertälje Golf - Hål 15 - Par 4
Södertälje Golf - Hål 16
Södertälje Golf - Hål 16 - Par 3