Bilder   Bildköp   Fotograf   Golfbanor   Bandesign

Ulriksdal Golf

Ulriksdal Golf krymper till följd av bostadsbyggande. 2018 är banan en 9-hålare.

Hemsida - www.golfstar.se/anlaggningar

Ulriksdal golf - hål 5
Ulriksdal Golf - R.I.P

Ulriksdal Golf - Hål 6
Ulriksdal Golf - R.I.P

Ulriksdal Golf - Hål 7
Ulriksdal Golf - Hål 3

Ulriksdal Golf - Hål 9
Ulriksdal Golf - Hål 9